Propozycje programowe

Eventy

Od celów, jakie chcemy osiągnąć organizując imprezę firmową, zależy wybór typu eventu. Cele te mogą być najróżniejsze.

Najpopularniejsze z nich to:

 • Integracja zespołu, która dzieli się na dwie kategorie:

  - integracja już istniejącego zespołu - ma służyć usprawnieniu pracy zespołu, zmotywowaniu poszczególnych osób i stworzeniu zgranego, wspólnie działającego zespołu, np. grupy menedżerów,

  pracowników danego działu, lub integracji wszystkich pracowników firmy;

  -integracja zespołu powstałego z dwóch innych grup w wyniku

  np: połączenia działów, przyjęcia nowych  pracowników, reorganizacji firmy itd.; polega na poznaniu się poszczególnych pracowników, wypracowaniu wspólnych norm zespołowych i określeniu wspólnego celu działania.

 • Zbudowanie pozytywnych relacji pomiędzy określonymi działami firmy, które są w konflikcie lub w ogóle się nie znają.

 • Badanie predyspozycji członków zespołu, które ma na celu:

  - wyłonienie lidera

  - określenie ról zespołowych poszczególnych pracowników

  - wzrost poziomu motywacji pracowników. Jest to jeden z najtrudniejszych celów eventu, ponieważ w tym przypadku nie wystarczy sama zabawa.


Dla Państwa zorganizujemy każdą imprezę, bez względu na porę roku, pogodę czy nietypowe miejsce.

Dysponujemy bardzo dużym doświadczeniem oraz ludźmi, którym bardzo zależy, aby dane wydarzenie pozostało w pamięci na dłużej niż... weekend.


Paintball